uppgift 12

Shoes galore!

Jag har valt att skriva om våra skor blir till. Skor är en sådan produkt som kan tillverkas på en rad olika sätt.

De kan ha många olika lags material, former och sulor.

Om vi börjar med råämnena (råvaran som behövs för att man ska kunna framställa materialet). Om jag skulle få gissa är nog de vanligaste råämnerna när man ska till verka en sko läder och tyg.

Nu tillbaka till råämnena om vi börjar med skin. Skin skor har i många år retat upp hippies just därför för att just skinnet tas ju från riktiga djur. Skin kallas det när man tar hud från små djur och läder kallas det för när man tar skin från ett större djur.

För att få skinnet att motstå skador och förruttnelse så bearbetas och behandlas skinnet och denna processen kallas för garvning. Numera används allt oftare syntetiska material som ersättning för äkta skinn.

När man ska forma en sko så använder man sig av olika slags fotmallar som är till för att se så att skon sitter fast som den ska. Problemet med en sko är att den inte bara finnas i en storlek, en sko ska kunna passa folk med olika storlekar och fotformer. Därför grävs det att man har flera olika sorters modeller att gå efter.

 Tillformning- tillformningen är den delen i skons livscykel där man sätter ihop de olika delarna.

För var det alltid skräddare som satt ihop de olika delarna med varandra med nål och tråd. Men som alltid nu för tiden är det maskinerna som sköter det gör det. Det finns såklart skor som

är skräda sydda men de är ofta mycket dyrare och brukar ha högre kvalitet.

Vid sammanfogning så sätts sulan och tyget på skon tillsammans med hjälp utav nål och tråd svårare är det inte. Tråden som används för att sammanfoga de olika sko delarna kallas för becktråd och är tillverkat av skog.

Nu återstår bara slutresultatet att få skon att se så fin och skön ut att den fångas av kundens blick det första som händer när man går in i skoaffären

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Uppgift 11

Under ett par veckor nu har vi sysslat med med olika sorters metoder man kan använda sig av i arbetslivet. De olika sätten är hopfogning, frånskiljning, formning och mätning och nu har tiden kommit för att göra en sammanfattning om allt.

Frånskiljande metoder. Inom frånskiljande metoder hittar man Svarvning, CNC- maskiner, Fräsning, slipning och borrning.

Fräsning är en vanlig bearbetningsmetod inom området frånskiljande. Det finns flera olika sorters Fräsning som te x planfräsning, hörnfräsning, profilfräsning, spårfräsning. Fräsning används för att ta fram ytor med olika form och utseende. CNC-maskinerna.

Slipning innebär att ett materials yta slipas så att ett önskat resultat uppnås. Man kan göra det för hand med sandpapper, fil osv. Men sen kan man ju även göra det med maskiner alltså en slipmaskin. I en slipmaskin sitter de små hårda sandkorn. Slipning fungerar ungefär som en svarv, alltså de sliter låss de små spån som man vill slipa.

Borrning är en annan frånskiljande metod. Borrning i industriella sammanhang borras en mängd hål, det är viktigt att hålen och snabben blir perfekt. Därför tar man även hjälp av CNC-maskiner i borrningen. Pelarborrmaskin är en vanlig borrmaskin som man använder manuellt.

Borrning används idag faktiskt för att få fram värme till våra hus genom bergvärme.

CNC maskiner. CNC maskiner är dagens koncept för precision. CNC står för computer numerical control, och är ett datorsystem som är till för att styra olika sorters verkstadsmaskiner.Som sagt med hjälp av CNC maskiner kan man kan man få ut exakta detaljer och komplicerade saker helt automatiskt.

Formande metoder

Det finns fyra olika produktionsmetoders grupper:

* Klippande bearbetning

* Plastisk bearbetning

* Plastformning

* Gjutning

Klippning och stansning är de två huvudgrupperna inom de klippande metoderna.

I både klippningen och stansningen är man ute efter att forma materialet man arbetar med.

Den så kallade avverkningen (formningen) går till så att två eggar (vassa, som bladet på en kniv) klipper eller stansar (formar hål)

Skillnaden på klippning och stansning är att vid stansning används stans och dyna. Nederdelen av stansen och överdelen av dynan är som vassa knivar som motsvarar detaljen eller det hål som ska klippas.

Plastisk bearbetning är att material som utsätts av en stor kraft både vid varma och kalla tillstånd så att permanenta formförändringar uppstår.I plastisk bearbetning ingår tre olika grupper: Smidning, bockning och strängpressning av aluminium

Bockning Inom bockning ingår 3 olika sätt att bocka på och det är kantbockning, V-bockning och rundbockning

Strängpressning av aluminium Stängpressningstekniken används för att skapa profiler, stänger och rör av aluminium Denna teknik har bidragit till aluminiums utveckling som konstruktionsmaterial.

Plastformning Plastformning delas in i tre olika arbetsmetoder:

Formsprutning

Formblåsning

Vakuumformning

Gjutning Gjutning är en väldigt gammal tillverknings metod, men trots detta blir den allt viktigare. Metod och material utvecklas ständigt vilket gör det möjligt att använda högvärdiga material och legeringar som tidigare har varit svåra att använda.

Gjutning är en teknik där man i ett enda steg, själva gjutningen, från smält metall kan få fram en nästan färdig och komplicerad produkt.

Mätning. Man kan mäta många olika saker alltifrån vilken längd du har till mätning av de allra minsta partiklarna. De vanligaste enheterna i mätning är mm, cm, dm och meter.

Några mätnings instrument är Mätskruv och Mikrokator
Mätskruv och hundradels klocka för att mäta hundradelar 0,01 mm
Mikrokator för att mäta tusendelar (av millimetrar) 0,001 mm

Några mätinstrument idag avläses digitalt. t.ex. Mätskruv och skjutmått.
Passbitar
En passbit är ett referensmått som man ska jämföra med
Skjutsmått
Skjutsmått är ett mycket användbart och viktigt mätinstrument som används för att mäta små saker då den har en noggrannhet på 0,1 mm.
Tolkar
När man ska mäta något med snäva toleranser och inte är intresserad av hur stort måttet är, utan om detaljen kan godkännas, skrotas eller omarbetas. Då kan man använda sig av tolkar.
Noniesklan
Är ett avläsningshjälpmedel för tex skjutmått. 1 cm kan delas upp i 10 olika bitar
(millimetrar) men om du delar upp 9 millimetrar i 10 olika stora delar så får du 10
stycken 0,9 millimetrar på nonieskalan.
Mätskruv
Mätskruven har en avläsningsnoggrannhet på 1/100 mm.Mätskruven fungerar som så att mättrumman vrids så att mätytorna har kontakt med föremålet som skall mätas

Hopfogande metoder:

De tre vanligaste metoderna inom hopfogande metoder är limning, smältning och svetsning.

Limning

När jag hör limning tänker jag bara på Karlssons klister och de lim man fick i skolan men det finns några fler än så.

Några av de vanligaste limen som används är epoxlim, melaminlim, fenollim och polysterlim.

Limmets funktion är ganska lätt att förstå sig på. Limets uppgift är att hopfoga de två material med varandra.

Smältning

Det finns fyra svetsmetoder Gassvetsning, Manuell metallvågsvetsning, MIG/MAG-svetsning och TIG-svetsning.När man svetsar samman två delar så smälter man ett ämne mellan delarna så att de hålls ihop. Det materialet som smälts ska ha samma egenskaper som det ämnet som man ska svetsas ihop. När man använder sig av gassvetsning så använder man gas för att få en låga på brännaren som sedan smälter grundmaterialet med hjälp av hög värme.

Vid Manuell metallbågsvetsning använder man sig av elektroder för att få fram värme.
Man kan dela in metallbågsvetsning i tre grupper : basiska elektroder, rutila elektroder och sure elektroder.

vattenkylda elektroder pressar de ihop de plåtar som ska sammanfoga. Temperaturen är väldigt hög eftersom elektroder är av koppar . Då kan alltså plåtarna fogas ihop.
Sömsvetsning:
Istället för punktsvetselektroderna bytts ut de mot två elektrondrullar av koppar. Den ena rullen är motordriven och de båda arbetsstyckena matas kontinuerligt fram mellan de båda pulsstyrda rullarna. Fogen kan då svetsas med förinställt tidsintervall.ksvetsmetoder:
Maskinerna man använder till svetsningen har en transformator och mycket höga strömstyrkor.
Punkt- och sömnvetsmaskiner är det som man använder.

Punktsvetsning:
Svetsning

För att sammanfoga olika arbetsstycken av metall till en stark enhet använder man sig av svetsning. Man väljer svetsmetod efter de material man har i arbetsstyckena. Svetsning används till mycket te x om man ska bygga en motorcykel, bro eller bara vill svetsa fast din brors halsband i någon slags metall.

Det finns två olika sätt:
trycksvetsmetoder
smältvetsmetoder

Sömsvetsning:

Istället för punktsvetselektroderna bytts ut de mot två elektrondrullar av koppar. Den ena rullen är motordriven och de båda arbetsstyckena matas kontinuerligt fram mellan de båda pulsstyrda rullarna. Fogen kan då svetsas med förinställt tidsintervall.


Trycksvetsmetoder:
Maskinerna man använder till svetsningen har en transformator och mycket höga strömstyrkor.
Punkt- och sömnvetsmaskiner är det som man använder.

Punktsvetsning:
Punktsvetsning är en metod som bara används för överlappsfogar. Det som händer är att två vattenkylda elektroder pressar de ihop de plåtar som ska sammanfoga. Temperaturen är väldigt hög eftersom elektroder är av koppar . Då kan alltså plåtarna fogas ihop.

Med den här metoden kan man inte sätta ihop så tjock plåt, så därför sker oftast tillverkningen i storlekar runt ca 0,5-2 mm.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Uppgift 9

Materialvalet är a och o i en produkt för att den ska bli så lyckad som möjligt. Om vi tar bilar te x slå försöker alltid designerna försöka göra bilen så lätt och smidig som möjligt för då kan bilen gå fortare plus att bilen drar mindre bensin. Koenigsegg som är ett svenskt bil företag  som hade den snabbaste bilen för 2-3 år sedan. Koenigsegg bilen var nästan helt byggd aluminium vilket gör bilen lätt.

Metaller

Stål: Det finns tre olika sorters stål

1. kolstål som är formbart och svetsbart, Kolstål är och magnetiskt. Kolstål innehåller, förutom kol, små halter av legeringsämnena kisel, aluminium, mangan, fosfor och svavel. Kolstål används till att bilkarosser, legerat stål har höghållfast, Rostfritt stål är en järnlegering som har god motståndskraft mot rost och andra  kemiska angrepp om gör stålet rostigt. Stålet är legerats med krom, och används till broar, tunnlar och till fasader.

Gjutjärn:

Gråsjärn är en typ av gjutjärn som innehåller kol. Gjutjärn är används ofta till de produkter till där hårdhet är viktigt som te x brunnslock, motorblock, rördelar och bromsskivor. Den andra sortens gjutjärn är segjärn. Segjärn ett slags gjutjärn med mycket högre hållfasthet än vanligt gjutjärn. Segjärn används till maskindelar med höga krav på seghet och hållfasthet, t.ex. kugghjul, växlar, vevaxlar, nav, kopplingar och pumphjul, samt för rör.

Plaster och Elaster

Termoplast är en plast som vid uppvärmning blir plastisk formbar och som upprepade gånger kan överföras till plastiskt tillstånd. Vid högt tryck och hög temperatur kan termoplast både formas och omformas. Termoplast används till plastpåsar, plastfolie och teflon.

Härdplast

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Uppgift 8a

Mål

Målet är att utveckla en termos som är hållbar och kan hålla inne värmen bra.

Målgrupp är alltifrån campare till folk som behöver ha med sig något varmt i ryggsäcken när de åker skidor eller går i skogen.

Funktionsanalys

passa teknisk funktion

termosen ska kunna inrymma varma saker.

den ska tåla stötar

får ej läcka

Den ska rymma minst fyra koppar av innehållet

Det ska var

ska vara en bra storlek för att passa i en ryggsäck.

Berskriv teknisk funktion

Den ska inte vara för tung därför att då kommer man inte orka ha med sig den. Det ska vara lätt att skruva av locket. Den får inte läcka värme därför att då blir vätskan i termosen kall.

Passa människan och miljö

Lagom stor för att hålla i handen och rymma lagom mycket. Det är viktigt att termosen inte är för stor därför att om den är för stor så kommer den inte passa i att ha i ryggsäcken, är termosen för liten så kommer man inte kunna förvara något i den. Designen ska vara snygg och passa i den miljön  där man ska ha den i. Det är bra om den är stabil så att den inte rullar i väg om man ställer den ner på ett berg te x.

ideer’

Yta nummer 1 :  Slät   Nummer 2: Slät med grepptejp runt Nummer 3: slät

yta nummer 1: Metallisk Nummer 2: Lackerad Nummer 3: Stål

Här är mina 3 förslag på hur en termos kan se ut.

Förslag 1. ytterst kan man ha ex aluminium eftersom det är så lätt i förhållande till hur hållbart det är. Det är lätt att ha med sig i ryggsäcken om man ska klättra/vandra i berg. Problemet kan dock vara att om det är för kallt så kan blir det väldigt kallt att hålla i termosen. Lockets funktion ska vara skruvfunktion.

Termosen har en typisk fyrkantig form vilket gör den stabil när den står på marken.

 

Förslag 2. Min nästa termos ska nästan vara helt gjort i metall vilket kommer att göra den mycket stöttålig. Termosen kommer vara ganska tung på grund av materialet så man ska inte ha med den på för långa turer.   Formen ska runt vilket gör den bekväm i handen.

Locket ska ha en tryck funktion, det menas att man ska kunna klicka på locket och hälla ut den varma drycken istället  för att behöva skruva av locket varje gång som kostar värme.

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

uppgift 7b

Här är allt som du någonsin behöver veta om design!

https://i1.wp.com/www.devicedaily.com/wp-content/uploads/2008/07/one-westminster-place-02.jpg

I den här texten kommer ni att få läsa om allt från skisser till hur man nu för tiden använder sin av CAD för att göra så kunder köper just din ide med hjälp av ritningar/skisser .

Desinger uttrycker sig först och främst genom dess skisser. Det är hjälp av skisser andra personer kan tolka dina tankar snabbt. Det är viktigt att du har en bra skiss så du visar hur du har tänkt. Till designerns hantverk hör att framställa modeller. De kan byggas av plast, lera,gips,papp,trä, plåt byggsatser m.m. Om du har någon ide som du skulle vilja vissa upp för chefen så att han ska ta ditt arbete på största allvar finns det några skisser som man kan välja att framföra sin ide i,

Skalmodeller görs av träskivor,plåtar,pappskivor m.m

Homogena modeller som skärs ut, gjuts eller formas av exempelvis av olika former av lera te x modellera.

Funktionsmodeller ska först och främst visa om iden uppfyller de tekniska funktionerna . Det kan gälla rörelser, strömningsförlopp, hållfasthet.

Attrapper Visar bara den yttre formen, vilket kan vara tillräckligt för en designer. Helst ska det vara en fullskalemodell. Denna formen kan vara bra om man snabbt ska visa upp sin design det kan te x vara formen på ett hus.

För produkter som används inom massprodukter används prototyper. Prototyper är en noggrannare och görs ofta i olika former av datorprogram som CAD/CAM. Med hjälp av CAD kan man visa små detaljer och du kan vrida ritningen hur du vill med hjälp av tredimensionell bilder.

CAD det tekniska sättet till perfektion

CAD står för Computer-aided design och är ett mycket bra sätt att rita i. CAD används av alltifrån ingenjörer till arkitekter till att göra ritningar/skisser av te x hus, flygplan,bilar m.m. Med CAD kan du visa upp dina saker i 3D vilket ger en helt annat bild kontra att man skulle kunna titta på en 2D ritning. Fördelar med CAD är att du kan lätt ändra på små detaljer om det skulle bli fel, man kan testa flera gång tills det blir rätt.

CAD används mycket nu inom de flesta arbetsområden just därför att det är så lätt att transportera. Allt du behöver att ha är en dator och en projektor . Sen kan du enkelt skicka över ritningar till varandra te x om du har ritat ett hus så kan du skicka över den till en annan person som kan använda den för att sätta in i ett område bostadsområde och på sätt kan man som huset får plats/passar in.

photo
Här har vi en bild av ett hus som är ritat i CAD. Med hjälp av CAD kan du placera ditt hus vart du vill.

Homogena modeller något att ta i.

En annan sak som man kan göra för att få en liten annan bild av din ritning/skiss är att bygga den. Då kan man använda den Homogena tekniken, det menas att man med hjälp av lera eller något annat material bygger upp din skiss på din produkt för att visa upp den. När man bygger i lera te x kan man känna hur din produkt kommer att bli. Ett problem kan dock vara om man ska på konferens och man kommer vara tvungen att flytta din modell, risken är att den kan gå sönder eller att den helt och hållet förstörs därför skulle jag föredra CAD.

I framtiden kommer CAD vara de största sättet inom området att teckna design helt klart. Med CAD kommer du aldrig mer behöva flytta med dig stora klumpiga ritningar, nu har du allt du behöver i din dator. Med CAD lovar vi dig att du och din företag inte kommer att bli missnöjd.

http://www.youtube.com/watch?v=8I3diD1lpho

Den här videon visar att du med hjälp av CAD kan man styra och skära ut precis vad du vill med hjälp av några enkla knapptyck på datorn.

CAD is the future

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Uppgift 7

Desinger uttrycker sig först och främst genom dess skisser.  Det är hjälp av skisser andra personer kan tolka dina tankar snabbt. Det är viktigt att du har en bra skiss så du visar hur du har tänkt. Till designerns hantverk hör att framställa modeller. De kan byggas av plast, lera,gips,papp,trä, plåt byggsatser m.m.

Materialen enligt ovan samt byggsatser och färdiga element kan kombineras på oändliga många sätt, men man kan skilja mellan tre byggprinciper.

Den första byggprincipen är trådmodeller, dessa modeller byggs upp av tråd,stänger och rör

Skalmodeller görs av träskivor,plåtar,pappskivor m.m

Homogena modeller som skärs ut, gjuts eller formas av exemplevis av olika former av lera te x modellera.

Modeller är först och främst arbetsredskap för ingenjör och designer men är även effektiva för att presentera idéerna internt i företaget och för kunderna. Du kan lätt presentera din ide med Cad. Med Cad man du få en bra 3D bild av din produkt.

Funktionsmodeller ska först och främst visa om iden uppfyller de tekniska funktionerna . Det kan gälla rörelser, strömningsförlopp, hållfasthet.

Attrapper Visar bara den yttre formen, vilket kan vara tillräckligt för en designer. Helst ska det vara en fullskalemodell. Denna formen kan vara bra om man snabbt ska visa upp sin design det kan te x vara formen på ett hus.

För produkter som används inom massprodukter används prototyper. Prototyper är en noggrannare och görs ofta i olika former av datorprogram som CAD/CAM. Med hjälp av CAD kan man visa små detaljer och du kan vrida ritningen hur du vill med hjälp av tredimensionell bilder.

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Uppgift 5 b)

http://tuftepetronella.wordpress.com/
är en blogg som skriver bra om hårfönar och förklara bra om dess design.

http://tuftelinnea.wordpress.com/
linneas blogg handlar om sågar av alla former. Hon tar också bra upp hur de har designats för att passa människan så bra som möjligt.

https://tuftegustafsson.wordpress.com/
Den här bloggen är bra för dig som har lite ont i tanden och skulle behöva ha en bra tandborste. Bloggen tar upp tandborstens design.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Uppdrag 5

1. Grytan ska kunna passa in i ett kök av många olika sorters slag. Designen ska vara snygg samt ska passa in i en kökslåda. Grytan får gärna vara kromat för att få en modernare känsla. Den får inte heller vara för tung så att den blir jobbig att lyfta.

2. Grytans miljötålighet. Eftersom man ska lägga mat i grytan måste grytan klara en hög värme utan att den ska smälta eller brännas. Det är viktigt att botten är lagom tjock för att man ska kunna laga god mat. Grytans botten kan inte vara för tunn för då bränns maten lätt vid och man kommer vara tvungen att röra om hela tiden, är grytans botten för tjock så kommer det ta långt tid innan maten blir varm.
Grytan ska vara vattentåligt eftersom att man kommer att vara tvungen att diska den många gånger utan att den ska kunna rosta.
Grytan ska behöva motstå en viss sorts misshandel eftersom att i ett kök så kan grytan möta på många olika slags slag och man kan tappa grytan. Grytan ska även klara av att motstå slitage när den ligger i en låda med andra kastruller.

3. Miljöhänsyn: Det är viktigt att grytan inte blir allt för varm på de ställena där man ska lyfta grytan te x handtagen. Blir handtagen för varma är det risk att du kan bränna dig eller att du av värmen tappar grytan i golvet och middagen är förstört. Grytan ska inte lämna märken efter sig när du ska ha det på ett bord.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Uppgift 6

Stewpan

Här har vi en gryta som är gjort för att klara friluftslivet livet. Designmässigt så är grytan inte så stor just därför att den ska kunna få plats på en gasvärmare. På locket har man en knopp av ett annat slags ickevärmande material så att man ska kunna lyfta av locket utan att bränna sig. Denna grytan har en bra teknisk funktion efter som man klart och tydlig ser vart man ska lyfta grytan/lyfta på locket med hjälp av handtagen.

hahn casserole

Denna här grytan har en väldigt snygg design som passar bra in i ett modernt kök. Kromet gör att grytan känns fräsch. Grytans lock är genomskinlig så man lätt ska kunna se vad som händer i grytan utan att man skulle behöver lyfta på locket. Formen på grytan är avlång så man behöver ha en stor platta.  Nackdelen med denna grytan är att handtagen kommer bli varma när man ska flytta. Den tekniska funktionen här liknar mycket den förra grytan med att man tydligt kan se vart man ska lyfta grytan och lägga i maten.

kitchen

här har vi en klassisk grytan som har varit med ett tag. Designen tyder på att det är stor kok som lagas eftersom grytan är så stor. Man kan se att grytan är stabil på grund av dess form. Men jag skulle inte vilja ha något så här stort i mitt kök, så om jag hade varit designer hade jag satsat på lite mindre grytor

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Uppdrag 4

Passa teknisk funktion: Grytan är designad så att den ska vara så bra anpassad till spisens/plattans storlek och att den ändå ska rymma så mycket mat som möjligt. är grytan för stor så kommer inte hela grytan bli varm och då kommer mat bli ojämnt tillagad, är grytan för liten så får man inte plats med så mycket. Sen är det viktigt att botten är tillräcklig tjock så att inte maten bränns vid så lätt.

Beskriv teknsik funktion. En gryta är oftast gjord av något material som leder värme bra så att maten blir varm. Handtagen är anpassade efter storleken på handen och den är oftast gjord av ett annat material så att man inte ska bränna sig när man ska lyfta grytan.

Passa människa:
Grytan ska inte vara för tung för då blir det jobbigt att lyfta den.

Passa miljö:en fördel är om Grytan ska ha ett glas av härdat glas så man kan se ner vad som händer i grytan. Grytorna ska kunna klara flera olika typer av spisar som te x gasspis, elspis och induktionspris. En induktionsspis värmer upp säker och ting genom magnetism därför måste grytan innehålla något magnetiskt material typ järn.

Posted in Uncategorized | Leave a comment